Marzena Sudryk


Marzena Sudryk

Nauczyciel wspomagający / Wychowawca

Kwalifikacje:
  • Ukończone studia pedagogiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • GWS,,Milenium” o specjalnościach:
  • Resocjalizacja(studia licencjackie),
  • Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa(studia magisterskie),
  • Oligofrenopedagogika(studia podyplomowe).

Praca z dziećmi i młodzieżą wnosi w moje życie dużo satysfakcji i przyjemności bez względu na okoliczności i sytuacje – jest moim marzeniem, które udało mi się zrealizować. Na co dzień jestem osobą optymistyczną i uśmiechniętą, pełną pozytywnej energii, którą chcę przekazywać dzieciom.

W pracy z młodym człowiekiem fundamentalne i pierwszorzędne jest dla mnie nawiązanie prawdziwej, bezpiecznej i opartej na zaufaniu relacji – to nieoceniony grunt, na którym można wiele zbudować. Drogowskazem, z którego często korzystam jest patrzenie na świat oczami dziecka, poprzez pryzmat jego doświadczeń, pragnień i potrzeb – uważam to za niezbędne, by w uczniu móc dostrzec i pielęgnować jego indywidualność. Moje wcześniejsze doświadczenia opierają się na pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi: niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zdemoralizowanymi. Bez względu na osobowość człowieka zawsze kieruję się szacunkiem, zrozumieniem i ciekawością jego poznania. Działania, których się podejmuję zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym opieram na ważnych dla mnie wartościach: autentyczności, odpowiedzialności, szczerości, empatii.

Małe grupy

Dzięki temu gwarantujemy indywidualne podejście do naszych uczniów

Doskonała kadra

Szkołę tworzą ludzie – uczniowie i nauczyciele. Doskonale to rozumiemy.

Jesteśmy otwarci dla wszystkich.

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

Nowoczesne wyposażenie

To tylko narzędzia, ale jakże ważne w naszej pracy.

Poznaj naszą kadrę

Jesteśmy tu dla Ciebie