Register Now!

  Katarzyna Konieczka

  Katarzyna Konieczka

  Wicedyrektorka / Nauczyciel zajęć komputerowych i szachowych

   +1 5484 484 5448
   domain@gmail.com

  Pracę z dziećmi na wczesnym etapie edukacji traktuję jako największą życiową misję. Pomimo stażu pracy, na bieżąco rozwijam swoje kompetencje i zwiększam zakres swoich umiejętności, aby móc dostarczyć swoim podopiecznym najskuteczniejsze aktywizujące metody nauczania.

  Doświadczenie

  Posiadam bogate doświadczenie w pracy dydaktyczno – wychowawczej w szkole, w przedszkolu, w świetlicy, jako dyrektor, kierownik i wychowawca na koloniach i półkoloniach. Napisałam trzy programy autorskie, które wykorzystuję w swojej pracy. W edukacji stawiam na zdolność samodzielnego, krytycznego i logicznego myślenia. Ukończyłam wiele kursów doskonalących pracę zawodową m. in. „Reedukacja dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym”. Doświadczenie zdobyłam aktywnie uczestnicząc w programie „Szkoła Myślenia”, Szkoła z klasą” pracując w SP 6. W pracy wykorzystuję Technologię Informacyjno Komunikacyjną. Zależy mi, aby szkoła była miejscem przyjaznym dla uczniów, gdzie każdy czuje się dobrze, ma swoją przestrzeń, rozwija i poszerza zainteresowania. Obecnie ukończyłam kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy i z pasją uczę tej gry królewskiej.

  Kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe, pedagogiczne,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • 32. letni staż pracy pedagogicznej,
 • Studia licencjackie: Edukacja Wczesnoszkolna z przedszkolną,
 • Studia magisterskie: Pedagogika,
 • Studia Podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą.