Register Now!

  Marzena Surdyk

  Nauczyciel wspomagający / Wychowawca

   +1 5484 484 5448
   domain@gmail.com

  Praca z dziećmi i młodzieżą wnosi w moje życie dużo satysfakcji i przyjemności bez względu na okoliczności i sytuacje – jest moim marzeniem, które udało mi się zrealizować. Na co dzień jestem osobą optymistyczną i uśmiechniętą, pełną pozytywnej energii, którą chcę przekazywać dzieciom.

  W pracy z młodym człowiekiem fundamentalne i pierwszorzędne jest dla mnie nawiązanie prawdziwej, bezpiecznej i opartej na zaufaniu relacji – to nieoceniony grunt, na którym można wiele zbudować. Drogowskazem, z którego często korzystam jest patrzenie na świat oczami dziecka, poprzez pryzmat jego doświadczeń, pragnień i potrzeb – uważam to za niezbędne, by w uczniu móc dostrzec i pielęgnować jego indywidualność. Moje wcześniejsze doświadczenia opierają się na pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi: niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zdemoralizowanymi. Bez względu na osobowość człowieka zawsze kieruję się szacunkiem, zrozumieniem i ciekawością jego poznania. Działania, których się podejmuję zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym opieram na ważnych dla mnie wartościach: autentyczności, odpowiedzialności, szczerości, empatii.

  Kwalifikacje:

 • Ukończone studia pedagogiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • GWS,,Milenium” o specjalnościach:
  1. Resocjalizacja(studia licencjackie),
   Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa(studia magisterskie),
   Oligofrenopedagogika(studia podyplomowe).