Register Now!

    • 2023-04-08
    • Michal
    • 0

    Świetna szkoła dla rodziców, którzy długo pracują bardzo ważną cechą prywatnych szkół są godziny otwarcia i możliwość uczestnictwa dziecka w dodatkowych zajęciach w jednym miejscu, bez przemieszczania się. Samorządowe zazwyczaj wcześniej kończą lekcję, między 12 a 13, wtedy dziecku pozostaje tylko kilkugodzinny pobyt w świetlicy.