Register Now!

    • 2024-04-18
    • Michal
    • 0

    Po pierwsze: Tutaj kładzie się nacisk na indywidualną pracę z uczniem, mniejsze klasy, lepszy kontakt z nauczycielem.

    Po drugie: Bogata oferta zajęć poza lekcyjnych, a co za tym idzie wiele alternatyw spędzania wolnego czasu, ponadto łatwiejszy dostęp do pomocy dydaktycznych, zwiększone bezpieczeństwo zminimalizowanie kontaktu „złego towarzystwa”, stały kontakt z rodzicem – wychowawcy na bieżąco informują opiekuna o postępach w nauce. W takich szkołach nauczyciele dbają o dobre relacje z poszczególnymi uczniami, od samego początku kładzie się nacisk na indywidualność, gdzie w państwowych szkołach nauczyciele zazwyczaj nie pamiętają nazwisk połowy swoich podopiecznych, co wynika z ogromnej liczby przypadających na jednego dydaktyka. W „naszej” szkole mamy gwarancję, że nasze dziecko znajdzie się pod dobrą opieką.